Yarışma Kuralları - ASO Teknik Koleji
Telefon:  312 267 56 56

Yarışma Kuralları

ÖZEL ANKARA SANAYİ ODASI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
8. SINIFLAR ARASI
5. MATEMATİK YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

A – AMAÇ
• Öğrencilerimize matematiği sevdirmek ve matematiğin önemini kavratmak.
• Yaratıcı öğrencileri tespit edip onları soyut matematik eğitimine yöneltmek.
• Okulumuzun bölgede, ilçede ve Ankara genelinde tanınırlığını artırmak.

B – İÇERİK
• Yarışmaya 2020-2021 eğitim-öğretim yılında ortaokulların 8. sınıflarına devam eden öğrenciler katılacaklardır.
• Yarışmaya katılacak öğrenciler Özel Ankara Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin (www.asotek.com.tr) internet sayfasının ilgili kısmından bizzat kendileri 19 Mayıs 2021 Çarşamba günü saat 18.00’ya kadar başvuracaklardır.
• Yarışmaya katılmak isteyen öğrencilerin internet sayfasındaki formu eksiksiz doldurmaları gerekmektedir.
• Yarışma tek oturumda yapılacaktır.
• Yarışmaya katılma şartlarını taşıyan öğrenciler 5. Matematik Yarışmasına 22 Mayıs 2021 Cumartesi günü sabah saat 10.30‘ta tüm COVID-19 önlemleri alınarak Özel Ankara Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gireceklerdir.
• Tüm katılımcıların yarışma performanslarını değerlendirecek ve başarı sıralamasını belirleyecek olan jüri (yarışma komisyonu) okul müdürlüğümüzün belirlediği öğretmenlerden oluşacaktır.
• Yarışmanın herhangi bir safhasında öğrencilerden ücret talep edilmeyecektir.
• Komisyonun tüm kararları kesindir.

C – YARIŞMA KURALLARI
• Yarışma soruları oluşturulan bir komisyon tarafından hazırlanıp aynı komisyon tarafından değerlendirilecektir.
• Yarışmaya katılacak öğrenciler TC kimlik kartlarını ve e-okuldan alınmış okul müdürlüğü onaylı öğrenci belgelerini yanlarında getirmek zorundadır. Belgeleri olmayan öğrenci yarışmaya alınmaz.
• Öğrenciler yarışma saatinden 45 dakika önce okulda hazır olacaklardır. Yarışma başlangıç saatinden 10 dakika önce gelen son öğrenci içeri alınacak ve başka kimsenin yarışmaya girmesine müsaade edilmeyecektir.
• Yarışma soruları ortaokul 6. ve 7. sınıfların matematik dersi müfredatının tamamı ile 8. sınıfın nisan ayına kadar olan bölümünü kapsayacaktır. Sorular arasında üst düzey matematik yeteneğini ölçen sorular da olacaktır.
• Yarışmada 40 adet test sorusu sorulacaktır. Sorular 4 seçenekli , eşit puanlı olacaktır. 3 yanlış 1 doğruyu eleyecek ve toplam net sayısı 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. En yüksek puanı alan öğrenciden itibaren sıralama yapılacaktır. Yarışma süresi 80 dakikadır.
• Sıralamada derecelendirme yapılırken puanların eşit olması durumunda o derecedeki her öğrenciye belirtilen hediye verilecektir.
• Yarışmaya ulaşım öğrencilerin kendi imkânları ile olacaktır.
• Yarışma sonuçları Özel Ankara Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (www.asotek.com.tr) internet sayfasında 26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlanacaktır.
• Ödül töreni 9 Haziran 2021 Çarşamba günü saat 14.00’de tüm COVID-19 önlemleri alınarak Özel Ankara Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Cep Sinemasında yapılacaktır.

08.03.2021
Refik SARGIN
Okul Müdürü