KIYMETLİ VELİLERİMİZ VE ÖĞRENCİLERİMİZE DUYURU - ASO Teknik Koleji
Telefon:  312 267 56 56

KIYMETLİ VELİLERİMİZ VE ÖĞRENCİLERİMİZE DUYURU

  • Ana Sayfa
  • / KIYMETLİ VELİLERİMİZ VE ÖĞRENCİLERİMİZE DUYURU
10 Eylül 2018

KIYMETLİ VELİLERİMİZ VE ÖĞRENCİLERİMİZ,

Okulumuz 10 Eylül 2018 günü itibariyle 9.sınıf öğrencilerimizin katıldığı uyum programı ile 2018-2019 eğitim-öğretim yılına başlamış bulunmaktadır. 9. Sınıfların sınıf listeleri 04 Eylül 2018, 10 ve 11. sınıfların sınıf listeleri ise 07 Eylül 2018 tarihi itibariyle yayınlanmıştır.

Bu öğretim yılı itibariyle sınıflarımız aşağıdaki kıstaslar dikkate alınarak oluşturulmuştur:

1-Öğrencilerin birbirlerini daha iyi tanıyıp kaynaşmaları ve sosyalleşmeleri,

2- Akran öğretiminin etkin şekilde hayata geçirilmesi,

3- Atölyelerin boş kalmadan sürekli olarak kullanılmasına imkân sağlanması,

4-İngilizce dersi bakımından seviyeleri birbirine yakın öğrencilerin bir sınıfta bulunmaları sağlanarak dil öğretimi bakımından belirli bir ölçüde de olsa seviye gurubu elde edilmesidir.

Yukarıda sayılan ölçütler esas alınarak listeler -12.sınıflar hariç- diğer bütün sınıflarda teknik olarak birbirine yakın iki alanın öğrencileri yarı yarıya bölünerek oluşturulmuştur.

A ve B şubeleri oluşturulurken Elektrik-Elektronik sınıfının yarısı ile Endüstriyel Otomasyon (1) sınıfının yarısı,

C ve D şubeleri oluşturulurken Endüstriyel Otomasyon (2) sınıfının yarısı ile Makine Teknolojileri (1) sınıfının yarısı,

E ve F şubeleri oluşturulurken Makine Teknolojileri (2) sınıfının yarısı ile Motorlu Araçlar Teknolojileri sınıfının yarısı alınmak şeklinde oluşturulmuştur.

Akran Öğretimi; öğrencilerin birbirine yardım ettikleri ve öğreterek öğrendikleri bir öğretim yöntemidir. Öğretmenin rehberliğinde, eğitim almış yetenekli bir öğrencinin aynı sınıf düzeyinde bulunan bir ya da birkaç öğrenciye bir kavramı ya da beceriyi öğrettikleri bir süreçtir.

Yukarıdaki ölçütlerle:

1-Aynı seviyede sınıflar yerine alanı ve akademik başarısı birbirine yakın karma sınıflar oluşturmak suretiyle akran öğretimini gerçekleştirmek, böylece öğrencilerin birbirlerinden azami derecede olumlu etkilenmeleri sağlayarak bütün öğrencilerin akademik başarılarını yükseltmek,

2-Bir ders saati diliminde atölyelere daha az öğrenci göndererek mesleki öğrenmelerin seviyesini olabildiğince yükselmek, atölyeleri sürekli, etkin ve verimli olarak kullanmak,

3-Dil öğretiminde verimliliği olabildiğince yükseltmek,

4-Alanlar arasında kaynaşma, mesleki bilgi paylaşımı ve ekip çalışmasına yatkınlığı azami ölçüde sağlamak ve aynı zamanda eğitimin temel amaçlarından biri olan sosyalleşmeyi gerçekleştirmek şeklinde faydaların elde edilmesi planlanmıştır.

Sınıf listelerinin oluşumunda yukarıda yer alan kriterlerin dışında hiçbir kıstas göz önüne alınmamıştır.

Bütün öğrencilerimize 2018-2019 eğitim öğretim yılı için başarılar diliyoruz.

Refik SARGIN-Okul Müdürü