EKO İKLİM ZİRVESİ 2022 - ASO Teknik Koleji
Telefon:  312 267 56 56

EKO İKLİM ZİRVESİ 2022

1 Nisan 2022

ATO Congresium’da yapılan ve 12.000 katılımcı, 50.000 çevrimiçi ve uzaktan ziyaretçinin katılımı hedeflenen Zirve’de “Biz de Varız!” dedik ve yerimizi aldık.

EKO İKLİM ZİRVESİ’nin 2. gününde okulumuz ASO Teknik Koleji Ailesi olarak ASO Yönetim Kurulu Başkanı ve ASO Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin ÖZDEBİR’in konuşmacı olarak yer aldığı “Sanayinin Yeşil Dönüşümü” adlı programa katıldık. Başkanımıza tüm ASO Teknik Koleji Ailesi olarak teşekkür ederiz.